.

.

Compromís Social

 

Dins de la mesura que podem, a Xics col·laborem  amb entitats socials vinculades al nostre poble i rodalies. La nostre modesta aportació tant econòmica com material pretén promocionar accions socials relacionades amb l’infancia.

 

-Soci Col.laborador de la Creu Roja de Sant Celoni.

La Creu Roja de Sant Celoni Participa activament en el benestar social, el desenvolupament del voluntariat, el foment de la solidaritat i participació en els Plans d'Emergència i Pla Sector i projectes de cooperació internacional.
Forma part de la Coordinadora d'Entitats Solidàries

 

- Soci Col·laborador de La Fundació Concepció Juvanteny

La Funadació Concepció Juvanteny es dedica l'atenció als infants en situació de risc o exclusió social, de manera directa, mitjançant recursos assistencials, residencials o acolliments familiars, o de manera indirecta, mitjançant l'organització de torns de colònies d’integració d’aquests infants en grups de procedència més normalitzada.

 

-Soci Col.laborador de La Fundació Miquel Valls (ELA)

La Fundació té per objecte la promoció de tota mena d’accions destinades a millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA i altres malalties de motoneurona, inclosa la investigació, així com el suport i ajuda a les persones afectades i les seves famílies. 

 

-Patrocinador de entitats i activitats esportives.

Beneficis de l’esport en els nens
Per gcastellvi 

L’activitat esportiva, entesa com a joc o activitat lúdica que impliqui moviment, millora significativament les funcions cardiovasculars i contribueix a una adequada maduració del sistema múscul-esquelètic i de les seves habilitats psicomotoras.
L’exercici físic continuat, acompanyat d’una dieta equilibrada, contribuirà a la regulació del pes corporal, evitant l’aparició d’obesitat, tant en la infantesa com en la vida adulta (el 80% dels adults obesos han estat nens obesos). També ajudarà la prevenció de les malalties degeneratives com l’arteriosclerosi, estretament relacionada amb les malalties cardiovasculars.
En el nen, un entrenament regular produeix beneficis en les habilitats motrius i cognitives, sent beneficiós també per a les seves relacions personals i en el context del grup social que l’envolta. Aprèn a integrar-se i obté benestar físic i psicològic. Tots els beneficis que s’obtenen d’una vida activa són especialment significatius a partir de la pubertat.

1. Ingressa el nen en la societat.
2. L’ensenya a seguir regles.
3. L’ajuda a superar la timidesa.
4. Frena els seus impulsos excessius.
5. Li farà més col·laborador i menys individual.
6. Reconèixer i respectar que existeix algú que sap més que ell.
7. Produeix un augment generalitzat del moviment coordinat.
8. Expansiona les seves possibilitats motrius.
9. Augmenta el seu creixement.
10. Pot corregir possibles defectes físics.
11. Potencia la creació i regularització d’hàbits.
12. Desenvolupa el seu plaer pel moviment.
13. Estimula la higiene i la salut.
14. L’ensenya a tenir responsabilitats.

Podem veure doncs, la gran importancia de practicar esport, les multiples avantatges que té en el desenvolupament físic i mental dels nens i joves, i la importancia també de practicar-lo en les millors condicions (en quant a material e infraestructures) possible, fent que el rendiment sigui máxim igual que els beneficis.