El nen no pot seure directament en una cadira d'adult, per tant
necessita algun tipus d' alçador per tal d'arribar a la taula