Per aconseguir el màxim confort durant la lactància i alliberar tensions
a les cervicals i esquena.