És molt pràctica per moure's ràpidament. Ha de ser prou fàcil de col.locar
com per fer-ho un mateix.