Depenent de les necessitats hi ha banyeres amb peus o banyeres que es poden colocar 
damunt de la banyera de casa; també n'hi ha que es poden posar dins de un plat de dutxa.