Les Joguines i les mantes d'activitats ajuden a estimular els sentits.