Els Vigilabebes de tecnología digital son els
més fiables. Poden ser de imatge i sò