Son molt pràctiques durant els primers messos.
Es recomana que sigui reclinable.